Vi behandlar alla betalningar med Paypal för tillfället. 
Paypal är ett mycket säkert betalningssystem för båda parter och används av bl.a dessa Svenska företag:

 

TILBAKA TILL Säker paypalbetalning